Katalog on-line

wpisz swój adres e-mail lub login oraz kliknij przycisk przypomnij
twój adres e-mail lub login:    

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki