Katalog on-line

Kalendarium - wydarzenia od dnia: 2017-04-26


Od bajki do bajki
Projekt „Od bajki do bajki”: cykl przedsięwzięć promujących polską literaturę dla dzieci – bajki. Jest skierowany do dzieci, ma pobudzać i rozwijać zainteresowania czytelnicze oraz aktywność twórczą w oparciu o literaturę. W ramach projektu, od kwietnia do listopada 2017 r., przeprowadzone będą różnorodne działania czytelnicze, literackie i artystyczne: warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia „Bajki pod Słoneczkiem”, konkursy, przedstawienie teatralne. Program realizowany w szerokiej współpracy z lokalnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, edukacyjnymi i kulturalnymi. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie. Współorganizatorzy: Żłobek Miejski „Słoneczko”, Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2. W szkołach podstawowych zostali powołani koordynatorzy – nauczyciele bibliotekarze: Ewa Więcek, Elżbieta Rusiecka. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie,
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie,
start: 2017-04-01
koniec: 2017-11-30
 
Wystawa „10 lat Dyskusyjnych Klubów Książki w Chojnowie”
MBP w Chojnowie, DKK ŁGARZ i MDKK zapraszają na wystawę „10 lat Dyskusyjnych Klubów Książki w Chojnowie” . 10 lat DKK w Chojnowie to ok. 300 spotkań i 250 przeczytanych książek, zorganizowanie czternastu spotkań autorskich, uczestnictwo w trzech Ogólnopolskich Dyskusjach Literackich, coroczne obchody Światowego Dnia Czytania Tolkiena w latach 2015-2017. W 2007 r. w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa „Tu Czytamy" w bibliotekach publicznych powstały Dyskusyjne Kluby Książki. Projekt DKK realizowany jest pod patronatem Instytutu Książki. Obecnie funkcjonuje ok. 1500 klubów. Klubem kieruje moderator i równocześnie reprezentuje go w kontaktach z koordynatorem wojewódzkim. MBP w Chojnowie przyłączyła się do akcji tworzenia DKK - obecnie działają: Dyskusyjny Klub Książki ŁGARZ (dla dorosłych) oraz Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki obejmujący cztery grupy: w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 (2 grupy) i Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Moderatorem klubów - DKK i MDKK - jest Anna Kopyra z Działu dla Dorosłych MBP. Wernisaż wystawy: 06.04.2017
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie,
organizator: MBP w Chojnowie, DKK ŁGARZ, MDKK,
start: 2017-04-06
koniec: 2017-04-30
 
Biblioteczna Akademia Malucha: „URODZINY ULUBIONYCH BOHATERÓW LITERACKICH: Muminki”
23 kwietnia 2016 r., w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Wrocław rozpoczął roczną kadencję jako Światowa Stolica Książki UNESCO. W ramach tego przedsięwzięcia podejmowane były liczne inicjatywy związane z promocją książki i czytelnictwa. Rok temu Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zaprosiła wszystkie dolnośląskie biblioteki do uczestnictwa w „PRZYJĘCIU DLA KRÓLOWEJ KSIĄŻKI”, a obecnie zaprasza do akcji - „URODZINY ULUBIONYCH BOHATERÓW LITERACKICH”. To wydarzenie związane jest ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich oraz pożegnaniem Światowej Stolicy Książki UNESCO. Podobnie jak w ubiegłym roku, MBP w Chojnowie przyłączyła się do wspólnej inicjatywy. Zapraszamy dzieci i rodziców na zajęcia w Bibliotecznej Akademii Malucha „URODZINY ULUBIONYCH BOHATERÓW LITERACKICH: Muminki”. Szczegółowe informacje w Dziale dla Dzieci i Młodzieży.
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie,
organizator: Mmiejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie,
start: 2017-04-26 o godz. 11:00
koniec: 2017-04-26 o godz. 12:30
 
Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską
Zapraszamy dzieci na spotkanie z Kaliną Jerzykowską – autorką wierszy, powieści, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych. Na podstawie jej książek - „Widma z ulicy Widmowej” oraz „Ciocia Rosa i złote żołędzie” - przeprowadzany jest konkurs czytelniczy „Widmowe przygody Koszmariusza i Horroraty” w ramach tegorocznej, XVII edycji, BLIŻEJ KSIĄŻKI. Organizatorami tej, kilkunastoletniej już, powiatowej imprezy są: Legnicka Biblioteka Publiczna i biblioteki publiczne powiatu legnickiego. W zbiorach MBP w Chojnowie znajdują się książki Kaliny Jerzykowskiej, m.in.: „13. skrytka”, „Pasażer nie z tej ziemi: podróż z Kornelem Makuszyńskim”, „Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje”, „W moim ogrodzie mieszka czarodziej”.
miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie,
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie,
start: 2017-04-28 o godz. 09:00
koniec: 2017-04-28 o godz. 10:00
 
później >>

2 maja biblioteka nieczynna *** Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską: 28 kwietnia, godz.9.00 *** "Wystawa "10 lat Dyskusyjnych Klubów Książki w Chojnowie": kwiecień 2017
Programy, w których bierzemy udział:

Projekt „Od bajki do bajki” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki