Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Album: Spotkania DKK: styczeń - grudzień 2018

DKK ŁGARZ: 12.01.2018

MDKK (Gimnazjum nr 1): 12.01.2018

MDKK (Powiatowy Zespół Szkół): 05.01.2018


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki