Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Jak zapisać się do biblioteki ?

Z wypożyczania zbiorów do domu może korzystać osoba będąca zapisana do działów udostępniających zbiory: 
Działu dla Dzieci i Młodzieży, Działu dla Dorosłych.

Zapis czytelnika odbywa się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. 

Osoby niepełnoletnie zapisywane są za poświadczeniem rodziców lub opiekunów prawnych. 

Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani posiadający kartę biblioteczną.


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki