Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Dyskusyjny Klub Książki

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie

 

Od kwietnia 2007 r. w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa „Tu Czytamy" w bibliotekach publicznych działają Dyskusyjne Kluby Książki (DKK).

W ten sposób inicjatorzy powstawania polskich DKK - British Council i Instytut Książki - chcą wykreować modę na czytanie.

Projekt dyskusyjnych klubów książki realizowany jest pod patronatem Instytutu Książki.

Oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można porozmawiać o przeczytanych książkach. Celem DKK jest również ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do aktywnego promowania czytelnictwa. Model polskich klubów opracowano w oparciu o wzorce angielskie. W Wielkiej Brytanii istnieją one już od 1926 r. i mają znaczący wpływ na rynek czytelniczy. Książki rekomendowane przez tamtejsze kluby wyznaczają trendy czytelnicze, decydują o nakładach sprzedaży książek, promocji i popularności autorów oraz nagrodach literackich.

Obecnie w Polsce działa ok. 1500 klubów, przeciętnie kilkadziesiąt w każdym województwie. Kluby działają przy bibliotekach publicznych stopnia wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego i gminnego. Ich pracę nadzorują koordynatorzy wojewódzcy w wojewódzkich bibliotekach publicznych. Klubem kieruje moderator i równocześnie reprezentuje go w kontaktach z koordynatorem wojewódzkim.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji tworzenia Dyskusyjnych Klubów Książki. W kwietniu 2007 r. powstał Dyskusyjny Klub Książki (dla dorosłych), a potem Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki. 

Obecnie w ramach chojnowskiego DKK działają: DKK ŁGARZ (dla dorosłych) oraz DKK KSIĄŻKOCISTKOŻERCY obejmujący dwie grupy: w Szkole Podstawowej nr 3 i w  Szkole Podstawowej nr 4  w Chojnowie.

Moderatorem klubów - DKK i MDKK - jest  Anna Kopyra, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania w MBP.

 


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki