Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie

    Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie została zarejestrowana w 1949 r. i rozpoczęła działalność z księgozbiorem liczącym 650 książek. Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Najpierw mieściła się na Pl. Zamkowym – początkowo funkcjonowała w salce chojnowskiego zamku, po roku działalności przeniesiono ją do budynku Zarządu Miejskiego. W 1955 r. bibliotece przydzielono większe pomieszczenie przy Pl. Bieruta 4 (obecnie Pl. Konstytucji 3 Maja). Tutaj działała ona do czasu ponownej przeprowadzki w 1966 r. na ul. Ściegiennego 4, gdzie na jej potrzeby przeznaczono cały budynek (dawny dom parafialny). W 2006 r. siedzibę biblioteki przeniesiono do budynku Centrum Edukacyjnego przy Pl. Zamkowym 2 – biblioteka zajęła pomieszczenia na parterze i I piętrze.

     Praca w bibliotece w pierwszych latach jej funkcjonowania nie była łatwa. Brakowało nie tylko książek, odpowiedniego lokalu, ale także kadry posiadającej bibliotekarskie kwalifikacje. Mimo tych trudności, biblioteka – współpracując m.in. ze szkołami, zakładami pracy - rozwijała się. W 1950 r. do biblioteki zapisało się 450 czytelników, a w 1955 r. ze zbiorów bibliotecznych liczących 5000 książek korzystało 1700 osób. Oprócz udostępniania zbiorów, biblioteka upowszechniała czytelnictwo poprzez różnorodną pracę kulturalno-oświatową. W 1956 r. powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, które w czasie swojej ponad dwudziestoletniej działalności wsparło wiele bibliotecznych przedsięwzięć.

    Początkowo biblioteka udostępniała zbiory w jednym dziale: dzieciom i dorosłym. W 1960 r. utworzono Oddział Dziecięcy, a w 1965 r. wyodrębniono w nim czytelnię dla dzieci. W dwa lata później utworzono również czytelnię dla dorosłych. Biblioteka nadal rozwijała się, zwiększał się jej księgozbiór i liczba czytelników. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych z biblioteki korzystało od 2000 do 3000 osób rocznie.

     Połączenie miasta i gminy Chojnów w 1988 r. spowodowało również połączenie bibliotek – w tym samym roku powstała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie. Funkcjonowała ona do 1992 r., kiedy to po podziale miasta i gminy, podzielonor ównież bibliotekę: powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z siedzibą w Krzywej.

     W wyniku reformy samorządowej z 1990 r. biblioteki publiczne stopnia podstawowego – gminne, miejsko-gminne i miejskie – podporządkowano samorządom terytorialnym. Zmiana statusu bibliotek z państwowych na samorządowe otworzyła nowy okres w ich działalności.

Chojnowska biblioteka, wykonując swoje statutowe zadania w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów, starała się aktywnie uczestniczyć w upowszechnianiu wiedzy i kultury w lokalnym środowisku.

W 1991 r. na osiedlu Kilińskiego rozpoczęła działalność Filia nr 1 MBP w Chojnowie.
Rozwój rynku wydawniczego po 1989 r., sytuacja demograficzna i społeczna, wzrost ceny książek, zmiana lektur i programów szkolnych, coraz więcej osób dokształcających się, brak odpowiedniej bazy bibliotecznej w nowo utworzonych uczelniach regionu legnickiego – to główne przyczyny znacznego wzrostu czytelnictwa w latach dziewięćdziesiątych. Liczba czytelników korzystających z biblioteki wzrosła do 4500 osób, a księgozbiór zwiększył się do  45 000 woluminów.

    Po przeprowadzce w 2006 r. do nowej siedziby  mieszczącej się w budynku Centrum Edukacyjnego, biblioteka rozszerzyła zakres i poziom usług czytelniczych. Znacznie poprawiły się możliwości prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej, tempa nabrała rozpoczęta w 2004 r. komputeryzacja biblioteki. W 2007 r. do biblioteki przeniesiono siedzibę chojnowskiego koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiego programu „Tu Czytamy"  - powstał Dyskusyjny Klub Książki. W holu biblioteki przygotowano specjalne miejsce do prezentowania wystaw i otwarto Galerię Młodych, aby wspierać rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z chojnowskich szkół.

    Biorąc pod uwagę m.in. dane statystyczne dotyczące wskaźników czytelnictwa w Chojnowie, jak również bardzo dobre warunki lokalowe nowej siedziby biblioteki, w 2008 r. zlikwidowana została Filia nr 1.


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki