Katalog on-line
 

Zbiory biblioteczne - stan w dniu 31.12.2020 r.1. Księgozbiór - 37 647woluminów

2. Zbiory specjalne - 7 267 jednostek

  w tym:


  - dokumenty audiowizualne i elektroniczne - 769

   

  - Dokumenty Życia Społecznego /oprac. Anna Kopyra - 6 498

3. Kartoteki:

  - regionalna

   

  - zagadnieniowa


4. Czasopisma bieżące:


Charaktery

Cztery Kąty

Gazeta Chojnowska

Gazeta Wrocławska

Książki. Magazyn do czytania

M jak Mieszkanie

Moje Mieszkanie

Nieznany Świat

Panorama Legnicka

Polityka

Poradnik Bibliotekarza

Sens

Sieci

Twój Styl

Wiadomości Gminy Chojnów

Wiedza i Życie


Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki