Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie zatrudni na stanowisko bibliotekarza.

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub inne wyższe magisterskie.

2. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

3. Znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym, preferowany język angielski.

3. Cechy osobowości niezbędne do bezpośredniej pracy z Czytelnikiem.

4. Dyspozycyjność, pozwalająca na pracę w systemie zmianowym, również w soboty.

Główne zadania:                                                                                                                                                                                               1. Obsługa użytkowników biblioteki.

2. Udzielanie informacji o zbiorach i pracy biblioteki.

3. Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.

4. Popularyzowanie literatury i czytelnictwa.

Przydatne umiejętności:                                                                                                                                                                                   1. Umiejętność dobrej organizacji pracy.

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Komunikatywność i kreatywność.

4. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

2. Pełny wymiar czasu pracy.

3. Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty pracy zawierające CV i list motywacyjny należy składać w siedzibie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, Pl. Zamkowy 2, Dział dla Dorosłych–Wypożyczalnia (oprócz środy i soboty)  w godzinach od 10.00 do 18.00  w terminie do dnia 31.01.2023 r. - wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta pracy. Zatrudnienie na stanowisko bibliotekarza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie”

Planowane zatrudnienie od marca 2023 r.

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki