Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Galeria Młodych 2015
 


- Wystawa "Malujemy samodzielnie i z pomocą: styczeń - luty 
Czwarta edycja cyklicznej wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą". Tym razem twórczość plastyczną przedstawili: Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Lilia" w Chojnowie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie. Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 180 prac - malarskich i rękodzielniczych - aż 45. artystów. Wernisaż, który odbył się 04.02.2015 r. , rozpoczęła recytacja wierszy Anatola Marka Barszczewskiego, uczestnika WTZ. Potem przedstawicielki z poszczególnych placówek – Emilia Zimnowłodzka, Urszula Kondrat, Marta Krawczyk i Alina Wierzbicka – opowiedziały o pracach plastycznych swoich podopiecznych. Na pamiątkę tego spotkania uczestnicy wystawy otrzymali od samorządu miasta okolicznościowe upominki.
                                                                                                                                                                                                   zobacz więcej
 
- Wystawa "Moje świata postrzeganie": marzec - kwiecień
Na wystawie znanego chojnowskiego fotografika Rafała Wyciszkiewicza „Moje świata postrzeganie" przedstawionych zostało około 60 zdjęć, które ukazują jego różnorodne zainteresowania. Fotografuje m.in. ważne wydarzenia w naszym mieście, architekturę i przyrodę, występy zespołów muzycznych, ale najwięcej czasu poświęca sesjom modelek. Na wernisażu, 06.03.2015 r., artysta zaprezentował też książki, w których znalazły się jego zdjęcia. Miłym akcentem było przekazanie bibliotece jednej z nich - "Kto siedzi na miedzi(-y)?" pod redakcją Jerzego Starzyńskiego, z którym autor wystawy z satysfakcją współpracuje od wielu lat podczas realizowania Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą". Oprócz fotografowania, pan Rafał pasjonuje się również muzyką. Jako perkusista największy sukces osiągnął w 1990 roku w Jarocinie, zdobywając z zespołem Maria Nefeli nagrodę publiczności, a z zespołem Stan Spoczynku wygrał na trzeciej scenie tegoż festiwalu. I dlatego na wernisażu, oprócz wystawy i pokazu multimedialnego zdjęć, na uczestniczących czekała niespodzianka – interesujący występ pana Rafała z jedną z chojnowskich kapeli bluesowo-rockowych. Tym razem zadebiutował jako wokalista zespołu.


                                                                                                                                                                                                    zobacz więcej

 - Wystawa "HOLONY II": maj - czerwiec
Na wystawie kolaży Urszuli Kwiatkowskiej - Sznerch przedstawione zostały 23 prace w pięciu cyklach: Czarne anioły, Koniec świata, Płonący raj, Kim jest kobieta?, Bibliotekarki. Artystka bierze udział w różnorodnych inicjatywach o charakterze plastycznym, prezentowała swoje prace mieszkańcom Legnicy w ramach wystaw zbiorowych oraz indywidualnie. Na wernisażu, który odbył się 08.05.2015 r., specjalnym gościem była Janina Stasiak, historyk sztuki, która opowiedziała o historii i technice kolażu oraz dokonała analizy wystawionych prac. W drugiej części spotkania wszyscy mogli skorzystać z porad Urszuli Kwiatkowskiej - Sznerch i stworzyć własny kolaż na małych warsztatach artystycznych.
 

zobacz więcej
 

- Wystawa "10 lat partnerstwa: Chojnów-Commentry, Chojnów-Egelsbach. 10 lat Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich: czerwiec - lipiec
 Wystawa zorganizowana w ramach obchodów X-lecia Partnerstwa Miast - zostały na niej zaprezentowane fotografie, artykuły prasowe oraz inne materiały dokumentujące najważniejsze wydarzenia międzynarodowej współpracy. Otwarcie wystawy odbyło się w dniu 19.06.2015 r.  Uczestniczyli w nim m.in. członkowie delegacji z miast partnerskich - którym przewodniczyli burmistrzowie podpisujący traktaty o partnerstwie: Jean Louis Gaby z francuskiego Commentry i Rudi Moritz z niemieckiego Egelsbach - oraz przedstawicielki organizacji „Frauen auf dem Weg nach Europa" z Gӧrlitz i członkowie ChSPMP.  Podczas wernisażu z okolicznościowym przemówieniem wystąpili: burmistrz Chojnowa – Jan Serkies oraz przewodnicząca ChSPMP – Elżbieta Kłapcińska. Na zakończenie tego uroczystego spotkania zaprezentowany został film relacjonujący kilka wizyt partnerskich, przygotowany przez Andrzeja Urbana, dyrektora Gimnazjum nr 2.

zobacz więcej
 

- "Wystawa "Na tropie wakacji. Wielka parada pragada": sierpień 
Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci na detektywistycznych zajęciach lipcowych "Na tropie wakacji" oraz sierpniowych "Wielka parada pragada". Na wystawie zaprezentowane zostały kolażowe postaci detektywów, portrety uczestników zajęć oraz dinozaury.
 

 zobacz więcej
 

- "Wystawa "W drodze...": wrzesień - październik
Wystawa nastrojowych fotografii Marty Kondrackiej „W drodze...". To już druga wystawa jej prac w bibliotece – poprzednia, zatytułowana „Dolny Śląsk w obiektywie", zaprezentowana była w 2010 r. Tym razem pokazała na zdjęciach fotograficzne wspomnienia z różnych miejsc, m.in. z Kazachstanu, Warszawy i Wrocławia oraz piękno przyrody zatrzymane w kadrach. Wernisaż wystawy odbył się 11.09.2015 r. , na którym Martę Kondracka przedstawiła też prezentację multimedialna o różnorodnej tematyce, złożonej z filmów i zdjęć.
 

zobacz więcej
 

- Wystawa "Mój własny różaniec - moja pomoc w modlitwie": październik
Pokonkursowa wystawa prac plastycznych, wykonanych na V Regionalny Konkurs Różańcowy. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w mieście i gminie Chojnów oraz w gminach ościennych: Chocianów, Gromadka , Miłkowice i Zagrodno. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się w Domu Schrama, a plon konkursu - 59 finałowych prac - zaprezentowano w Galerii Młodych.
                                                                                                                                                                                                    zobacz więcej
 
- "Wystawa „Polska – najpiękniejsze skojarzenia": listopad
Wystawa prac plastycznych uczniów z Gimnazjum Nr 14 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy, wykonanych pod kierunkiem nauczycielki Emilii Zimnowłodzkiej. Na wystawie zaprezentowanych zostało 40 bardzo kolorowych i starannie wykonanych prac przedstawiających osoby, miejsca i przedmioty kojarzące się ze słowem „Polska". Biblioteka ponownie gościła młodych artystów z tej szkoły - pomysł wydarzenia zrodził się bowiem podczas tegorocznej wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą". Wernisaż odbył się 12.11.2015 r., w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
                                                                                                                                                                                                    zobacz więcej
 

- Wystawa "Nasze spotkania z Janem Pawłem II": grudzień
Wystawa  zorganizowana z okazji Roku św. Jana Pawła II. Na wystawie zaprezentowane zostały przede wszystkim zdjęcia i pamiątki chojnowian z ich spotkań z papieżem, a także materiały ze zbiorów Dokumentów Życia Społecznego Legnickiej Biblioteki Publicznej – głównie plakaty i artykuły prasowe z legnickiego spotkania w 1997 r. Wernisaż wystawy odbył się 10.12.2015 r. Po obejrzenie zgromadzonych eksponatów ks. Artur Trela przedstawił w prezentacji multimedialnej pielgrzymki papieża do Polski. Wspomniał również o swoich spotkaniach z Ojcem Świętym. Także inni uczestnicy wernisażu włączyli się do wspomnień – m.in. Stanisława Repa, ówczesna marszałek Sejmiku Województwa Legnickiego, opowiedziała o perypetiach związanych z zaproszeniem papieża do Legnicy. Spotkanie uświetnił występ muzyczny uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie, wykonany pod kierunkiem nauczyciela Tomasza Susmęda.
                                                                                                                                                                                                    zobacz więcej
 


 


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki