Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

IBUK LIBRA – ranking najpopularniejszych książek  

wśród czytelników Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie  
 

                                                                            II kw. 2023

  1 Kodeks pracy 2023

  2 Przysłowia w 12 językach

  3 Czornyj M.  - Inkarnator

  4 Dzierżek A.  - Padlina

  5 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik

                                                                            I kw. 2023

1. Chemia kosmetyczna. Wybrane zagadnienia

2.  Logistyka produkcji

3.  Likwidatorzy Czarnobyla

4.  Wpływ właściwości fizykochemicznych i struktury skrobi modyfikowanych  na ich
     funkcjonalność w tworzeniu i stabilizacji emulsji spożywczych

5.  Historia Polski 1795-1914

                                                                            IV kw. 2022

1.  Pedagogika przedszkolna z metodyką

2.  Pedagogika

3.  Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi.
    Podręcznik dla opiekunów medycznych

4. Teoria wychowania w zarysie

5. Pedagogika. Podręczniki akademickie, t.1

6. Edukacja wobec wyzwań XXI wieku

7. Przegląd Europejski 2018/3

8. Kwartalnik Pedagogiczny 2018/3(249)

9. Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii

10. Prawo administracyjne                                                                 

                                                                              III kw. 2022

1. Mąż przez zasiedzenie

2. Tu i teraz

                                                                                II kw. 2022

1. Kosmetologia i farmakologia skóry

2. Medycyna estetyczna

3. Anatomia człowieka. Tom 1

4. Tu i teraz

5. Nauczanie domowe, czyli realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą

6. Kosmetologia t. 2

7. Kosmetologia t. 1

8. Dermatologia w praktyce

9. Terapia dzieci i młodzieży

10. Autonomiczne źródła prawa pracy

                                                                                 I kw. 2022

1. Logika dla prawników

2. Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe

3. Marketing

4. Socjologia

5. Siła energii

6. Atlas podologiczny

7. Podstawy prawa

8. Marketing

9. Słownik psychologiczny. Leksykon ludzkich zachowań

10. Położna. Nauka i Praktyka 1/2021

                                                                                   IV kw. 2021

1. Chemia kosmetyczna. Wybrane zagadnienia

2. Finanse publiczne

3. Międzynarodowy system finansowy

4. Polski system podatkowy

5. Podatki i opłaty lokalne. Komentarz

6. Cyfrowe dzieci

7. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

8. Finanse międzynarodowe

9. Oświata w czasie koronawirusa w praktyce - realizacja zajęć online

10. E-learning w edukacji humanistycznej

                                                                                    III kw. 2021
 

1. Samorząd terytorialny

2. Gospodarka i finanse gmin w Polsce. Wybrane zagadnienia

3. Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne

4. Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

5. Nauki o Finansach 2016 3(28)

6. Finanse publiczne

7. Zarządzanie pracą

8. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce

9. Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

10. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik

                                                                                      II kw. 2021

1. Medycyna estetyczna

2. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Organizacja systemu i projektowanie działań

3. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji

4. Praktyczna kosmetologia krok po kroku

5. Badania marketingowe

6. Prawo karne Przepisy 2021

7. Kosmetologia ciała

8. Zarządzanie projektami

9. Resocjalizacja, t. 2

10. Chemia Piękna Tom 1

                                                                                        I kw. 2021

1 Medycyna estetyczna i kosmetologia

2 Medycyna estetyczna

3 Medycyna piękności

4 Zdrowie publiczne

5 Neonowy przekręt

6 Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska

7 Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi

8 Praktyczna kosmetologia krok po kroku

9 Medycyna Rodzinna

10 Podstawy zarządzania organizacjami

                                                                                        IV kw. 2020

1 Anatomia i fizjologia człowieka

2 Niepokorna narzeczona

3 Nowoczesna kosmetologia. Tom 2

4 Komunikacja międzyludzka. Słuchaj, mów, obserwuj

5 Kosmetologia ciała

6 Żywienie człowieka. T.1

7 Między ciałem a umysłem

8 Medycyna estetyczna

9 Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym

10 Czas wolny jako środowisko życia

                                                                                        III kw. 2020

1 Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska

2 Kosmetologia i farmakologia skóry

3 Kultura biznesu. Normy i formy

4 Cała w fiołkach

5 Medycyna estetyczna i kosmetologia

6 Nowoczesna kosmetologia. Tom 2

7 Kosmetologia ciała

8 Technik usług kosmetycznych

9 Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów medycznych. Tom 1 i 2

10 Medycyna Rodzinna

                                                                                         II kw. 2020

1 MERITUM Prawo rodzinne

2 Mobbing w stosunkach pracy

3 Rodzina zastępcza

4 Zarządzanie jakością usług

5 Badania marketingowe

6 Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta

7 Po prostu jakość

8 Marketing usług

9 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

10 Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą SERVQUAL

                                                                                        I kw. 2020

1 Nowoczesne zarządzanie produkcją

2 MERITUM Prawo rodzinne

3 Zarządzanie produkcją

4 Organizacja systemów produkcyjnych

5 Zarządzanie. Teoria i praktyka

6 Socjologia

7 Podstawy zarządzania organizacjami

8 Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki

9 Doskonalenie zarządzania jakością procesów i produktów w organizacjach

10 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

                                                                                            IV kw. 2019

1. Nowoczesne zarządzanie produkcją

2. Logistyka w przedsiębiorstwie

3. Doskonalenie zarządzania jakością procesów i produktów w organizacjach

4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

5. Zarządzanie produkcją

6. Arteterapia

7. Zarządzanie i inżynieria jakości

8. Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu

9. Neuropsychologia kliniczna

10. Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy

                                                                                              III kw. 2019

1. Na ratunek miłości

2. Kobiety wzdychają częściej

3. Włoskie oświadczyny

4. W pogoni za miłością

5. Podstawy zarządzania organizacjami

6. Dom marzeń

7. Ślub nad oceanem

8. Siła nawyku

9. Zarządzanie marketingowo-logistyczne

10. Komunikacja w rachunkowości - aspekty językowe

    II kw. 2019

1. MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 

2. Praktyczna kosmetologia

3. Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia

4. Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa

5. Anatomia i fizjologia człowieka

6. Mikrobiologia lekarska

7. CASH FLOW Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych

8. Damskie laboratorium

9. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce

10. Anatomia człowieka

                                                                                                  I kw. 2019

1. Nowoczesna kosmetologia Tom 2

2. Medycyna estetyczna i kosmetologia

3. Medycyna piękności

4. Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska

5. Kosmetologia ciała

6. Praktyczna kosmetologia krok po kroku

7. Prace magisterskie z pedagogiki

8. Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej

9. Kosmetologia i farmakologia skóry

10. Higiena. Podręcznik dla studentów kosmetologii

IV kw. 2018

       1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

       2. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

       3. Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa

       4. Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska

       5. Kryminalistyka: wybrane zagadnienia techniki

       6. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania

       7. Medycyna piękności

       8. Zarządzanie ryzykiem

       9. Kosmetologia ciała

      10. Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm

III kw. 2018

        1. Finanse publiczne

        2. Podstawy wiedzy o rynku pracy

        3. Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu

        4. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik

        5. Nowoczesne zarządzanie produkcją

        6. Podstawy zarządzania

        7. Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

        8. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania

        9. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych

      10. Współczesne problemy zarządzania organizacjami

        II kw. 2018 

        1. Polski system podatkowy

        2. Finanse publiczne

        3. Finanse publiczne

        4. Gospodarka samorządu terytorialnego

        5. Pianistka i francuski hrabia

        6.  Za milion dolarów

        7. Zarządzanie finansami

        8. Niezwykłe zaproszenie

        9. Kolory pustyni

      10. Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku

  I kw. 2018

         1.  Metodologia badań społecznych

         2.  Rachunkowość budżetowa

         3.  Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

         4.  Polityka pieniężna w gospodarce otwartej

         5.  Przygody Tomka Sawyera

         6.  Analiza finansowa przedsiębiorstwa

         7.  Jak pisać pracę magisterską

         8. Lato w Szkocji

         9. Miłość w korporacji

       10. Nowoczesne zarządzanie produkcją

IV kw. 2017

  1. Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy

  2. Zarządzanie projektami. Wybrane aspekty

  3. (Nie)grzeczny seks

  4. Pod skrzydłami miłości

  5. Historia filozofii, t. 1-3

  6. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

  7. Gospodarka samorządu terytorialnego

  8. Finanse publiczne

  9. Miliony za miłość

10. Winnetou. Czerwonoskóry gentleman. Tom I 

III kw. 2017

  1. Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI w.

      Część 1

  2. Zmiany w podatkach 2017

  3. Finanse publiczne

  4. Ekonomia sektora publicznego

  5. Mikroekonomia

  6. Prawo finansowe tom 2 Prawo podatkowe

  7. Podstawy ekonomii

  8. Marketing bezpośredni

  9. Ballada o miłości

10. Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia. 

II kw. 2017

 1. Metody i techniki badań pedagogicznych

  2. Zasady rachunkowości zarządczej

  3. Rachunkowość finansowa i podatkowa

  4. Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta

  5. Badania marketingowe

  6. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

  7. Brazylijska przygoda

  8. Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

  9. Organizacja i zarządzanie w zarysie

10. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową? 

I kw. 2017 

 1. Arabski kochanek

 2. Za milion dolarów

 3. Pozdrowienia z Rosji

 4. Randka w Toronto

 5. Źródła finansowania samorządu terytorialnego

 6. Rachunkowość budżetowa

 7. Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1

 8. 16 typów osobowości w pigułce

 9. Polski system podatkowy

10. Paradoks czasu


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki