Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

REGULAMIN KONKURSU

„Drzewo genealogiczne mojej rodziny : opowieści dolnośląskich seniorów".

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, ogłasza konkurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat i więcej) zamieszkujących województwo dolnośląskie na wspomnienia pt. „Drzewo genealogiczne mojej rodziny : opowieści dolnośląskich seniorów".

2. Zasady konkursu

a. Konkurs trwa od 1.02.2022 r. do 21.05.2022 r.
b. Termin dostarczenia prac: do 19.04.2022 r.
c. Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony. Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje.

d. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, adres do korespondencji oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.
e. Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
f. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.


Nagrody :
1. miejsce - nagroda rzeczowa
2. miejsce - nagroda książkowa
3. miejsce - nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21.05.2022 r.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.


4. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO" (załącznik do regulaminu).

(szerokość: 750 / wysokość: 1061)


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki