Katalog on-line
Inspektor Ochrony Danych:

Elżbieta Izworska, e-mail: iod.biblioteka.chojnow@gmail.com


Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki