Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Realizacja dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
 

 

 

 

 

 

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie otrzymała w 2023 roku dotację w kwocie 14 598,00zł.
 Nazwa zadania: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025:
1) Zakup nowości wydawniczych –  285 wol. książek (7 906,00 zł)
2) Zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków –  6 692,00 zł

 


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki