Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

Niektórzy lubią poezję

zobacz  zdjęcia                             

Do obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Chojnowie, w tym roku, przyłączył się Dyskusyjny Klub Książki ŁGARZ, który wraz z Miejską Biblioteką Publiczną 11 maja zorganizował spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej.

Dlaczego Szymborska i dlaczego maj?  Tradycyjnie majowe spotkania DKK poświęcane są noblistom z dziedziny literatury. Poznajemy lub przypominamy sobie literatów nagrodzonych tym prestiżowym wyróżnieniem. 
Wisława Szymborska znalazła się także wśród zasłużonych osobistości, którzy zostali patronami roku 2023. Corocznie wybierani są oni przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W swojej laudacji Senat podkreślił, że „O doniosłości literackiego dorobku  Wisławy Szymborskiej świadczą nie tylko nagrody, ale także fakt, że Szymborska wciąż ma wierne grono czytelników w Polsce i za granicą. Inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, a także zwykłych czytelników, którzy znajdują w jej poezji odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tematy, które poruszała w swojej poezji, wciąż są aktualne. Forma jaką się posługiwała, ciągle zachwyca mistrzostwem”.

I nas klubowiczów na nowo zachwyciła. I tym zachwytem chcieliśmy się podzielić z chojnowianami. Nasza polska poetka zawsze Łgarzom była bliska. Nawet wśród pierwszych lektur klubu z 2007 roku, pojawił się tomik poetycki „Dwukropek”.
Postanowiliśmy zorganizować, na podobnych zasadach jak Ogólnopolskie Dyskusje Literackie, imprezę poetycką poświęconą Wisławie Szymborskiej. W pierwszej części spotkania chcieliśmy przybliżyć postać poetki i zaprezentować wybrane wiersze w wykonaniu klubowiczów, a w drugiej porozmawiać o jej twórczości.

Nasza noblistka była skromną osobą, która nie lubiła udzielać wywiadów i o sobie opowiadać.
Twierdziła że, jeśli ktoś chce ją poznać, niech pozna ją poprzez jej utwory. 
Rozpoczęliśmy wierszem o czytaniu poezji „Niektórzy lubią poezję”, bo tak zatytułowaliśmy nasze literackie spotkanie. Kolejny wiersz „Szukam słowa”, który był debiutem literackim poetki, przeczytała Elżbieta Świerczek. Następnie Elżbieta Karpińska w „Możliwościach” przedstawiła, co poetka lubi, a czego nie. Natomiast „Milczenie roślin”, w wykonaniu Elżbiety Graban, ukazało jej fascynację florą. Jolanta Giza-Gawron zaprezentowała „Śmiech” – rady, jakich udzieliłaby Wisława Szymborska sobie jako małej dziewczynce. Z „Pochwały siostry”, utworu odczytanego przez Krystynę Szymaszek, dowiedzieliśmy się o ciepłych relacjach łączących poetkę z rodziną. 
Zostały także zaprezentowane wiersze o pisaniu wierszy, o tym czym jest lub nie jest poezja i czy łatwo jest być twórcą. Były to kolejno utwory: „Do własnego wiersza” - przeczytany przez Joannę Skoreńską, „Nieczytanie” - przez Bożenę Cygańczuk, „***(Najlepszy polski wiersz)” -  przez Barbarę Kułacz oraz „Krytyka poezji” - przez Lucynę Olszewską.

W dalszej części spotkania zaprosiliśmy publiczność do zabawy „I ty możesz zostać poetą”. Każdy mógł dopisać do pierwszych słów wiersza poetki „Ze wspomnień” swoją interpretację, albo z pociętego na wersy wiersza „Spadające z nieba"  ułożyć własny wiersz. Podczas wytężonej pracy uczestników, klubowicze rozmawiali o tym, co w poezji Szymborskiej ich zachwyciło i dalej zachwyca. Kiedy już wiersze zostały napisane, twórcy je odczytali. Ta, jak się okazało ciężka, acz bardzo miła praca, została nagrodzona zarówno gorącymi brawami, jak i wylosowanymi upominkami.

A oto jeden z wierszy, który powstał podczas naszej zabawy:
„Gawędziliśmy o niczym
Zamilkliśmy krzycząc
Pomyślałam,
to nie ja spadam w jutrzejsze gazety
tylko iskra, co łagodnie znika
… iskra, iskra jestem”

Znalazł się także czas, aby pozachwycać się wystawą „Osobliwości Szymborskiej”, stanowiącą oprawę plastyczną spotkania. Oryginalne grafiki do wierszy poetki wykonali studenci Policealnego Studium Animatorów Kultury SKIBA we Wrocławiu.
Impreza „Niektórzy lubią poezję”, zakończona wierszem „Czy pan mnie wzywał”, to też prawdopodobnie początek tego rodzaju spotkań, ponieważ Łgarze chcą za rok powtórzyć ten  majowy wyczyn.

I choć tylko niektórzy lubią poezję - warto.

 

Anna Kopyra

moderator DKK Łgarz i DKK Książkociastkożercy

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki