Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
(szerokość: 190 / wysokość: 108)


Realizacja dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie otrzymała w 2022 roku dotację w kwocie 13 534,00 zł.


Nazwa zadania: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0


Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025:

1) Zakup nowości wydawniczych - 400 wol. książek (11 034,00 zł)

2) Zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - 2 500,00 zł


(szerokość: 750 / wysokość: 114)


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki