Katalog on-line

Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie


Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach. Ze względu na ograniczenie transmisji koronawirusa, konieczne jest wprowadzenie takich zasad świadczenia usług bibliotecznych, by zarówno Czytelnicy, jak i pracownicy Biblioteki mieli poczucie bezpieczeństwa.


GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI (Dział dla Dzieci i Młodzieży, Dział dla Dorosłych)

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00 - 17.00

- sobota: 10.00 - 15.00

- środa: nieczynna

 

GODZINY OTWARCIA CZYTELNI (Dział dla Dorosłych)

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 12.00 - 17.00

- przerwa na dezynfekcję i wietrzenie: 14.00 - 14.15

- sobota: 12.00 - 15.00

- środa: nieczynna

 

WEJŚCIE
Każdy wchodzący musi mieć maseczkę ochronną.Osób bez maseczek nie obsługujemy (ta zasada nie dotyczy dzieci do lat 4). Każdy  przed wejściem do holu Biblioteki jest proszony o zdezynfekowanie rąk. Obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości (min. 2 m) od innych osób. Zarówno przepływ Czytelników, jak i kwestie związane z zabezpieczeniami kontroluje pracownik Biblioteki.

WYPOŻYCZALNIA
W holu, przed wejściem do Działu dla Dorosłych oraz Działu dla Dzieci i Młodzieży, są ustawione stanowiska, w których bibliotekarze obsługują Czytelników. Można w nich wypożyczać zbiory (w tym czasopisma). Przy każdym stanowisku może być obsługiwana tylko 1 osoba (dzieci do lat 7 mogą być z opiekunem). Nie ma wolnego dostępu do księgozbioru. Zaleca się wcześniejsze zamówienia zbiorów bibliotecznych.

 

CZYTELNIA

Czynna jest czytelnia w Dziale dla Dorosłych. W czytelni  mogą być obsługiwane jednocześnie maksymalnie 3 osoby. Do stanowiska obsługi podchodzi tylko 1 osoba.

Stanowiska w czytelni mogą być użytkowane przez 1 osobę przez 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych oczekujących na korzystanie z czytelni.

Czasopisma nie są udostępniane na miejscu, można je wypożyczyć.

Podczas otwarcia czytelni przeprowadzane są na bieżąco, nie tylko w czasie przerwy, dezynfekcja m.in. udostępnianych stanowisk oraz wietrzenie pomieszczenia.


ZAMÓWIENIA
Zamawiać zbiory można:

  1. Telefonicznie, po rozmowie z bibliotekarzem: tel. 76 818 83 46
  2. Elektronicznie:

- przez portal: szukamksiazki.pl

- przez katalog on-line zamieszczony na stronie internetowej biblioteki:

www.biblioteka.chojnow.eu/katalog_on-line,m6,s600.html


E-BOOKI                                                                                                                                                                                                             Kody dostępu do e-booków w  Legimi oraz IBUK Libra można otrzymać drogą mailową. Aby otrzymać kod należy wysłać maila na adres: biblioteka.chojnow@gmail.com . W treści maila należy podać swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej. W przypadku czytelnika niepełnoletniego mail wysyła rodzic/opiekun prawny i podaje dane czytelnika niepełnoletniego (imię i nazwisko, datę urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej.


KWARANTANNA ZWRÓCONYCH ZBIORÓW
Zbiory zwracane przez Czytelników są poddawane 7-dniowej kwarantannie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki