Katalog on-line

Biblioteka jest zamknięta, ale wypożyczamy książki na zamówienie


Na podstawie § 6 ust. 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie od 7 do 29 listopada 2020 r. jest zamknięta. Za okres zamknięcia biblioteki nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów.


Informujemy, że zgodnie z ust. 11b rozporządzenia Rady Ministrów oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej z dnia 9 listopada 2020 r. istnieje możliwość udostępniania zbiorów na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników. Udostępnienie zbiorów może odbyć się przed wejściem do budynku biblioteki, z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich.


W związku z powyższym wprowadzamy w tym okresie specjalne zasady wypożyczania książek:


1. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie po wcześniejszym ich zamówieniu.


2. Czytelnik może zamówić wybrane publikacje:


- telefonicznie: tel. 76 818 83 46


- elektronicznie poprzez:


* katalog on-line zamieszczony na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.chojnow.eu


* e-mail: Dział dla Dzieci i Młodzieży - mbpchojnow.dzieci@gmail.com

                Dział dla Dorosłych - mbpchojnow.dorosli@gmail.com


3. Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia Czytelnika ustala z nim termin odbioru na konkretną godzinę, przy drzwiach wejściowych do biblioteki.


4. Odbiór zamówienia będzie możliwy, po okazaniu karty bibliotecznej, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach: 10.00 -17.00. Podczas odbioru należy mieć zasłonięte nos i usta, zachować bezpieczny dystans, a kontakt z bibliotekarzem ograniczyć do minimum. Czytelnicy będą obsługiwani pojedynczo.Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki