Katalog on-line

Bajkowy quiz „Dawno, dawno temu..."


Lubisz bajki? Chcesz się sprawdzić ? Weź udział w cyklicznym bajkowym quizie „Dawno, dawno temu...".


Quiz adresowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat z chojnowskich szkół podstawowych. Zadania quizu będą zamieszczane co tydzień: 6, 13, 20 i 27 lipca 2020 r. Można uczestniczyć w dowolnej liczbie edycji quizu.

Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy w sierpniu 2020 r. atrakcyjne nagrody książkowe - po 3 książki w każdej edycji quizu.


Odpowiedzi na zadania quizu należy przesłać mailem na adres: mbpchojnow.dzieci@gmail.com w terminie do 31 lipca 2020 r.

W jednym mailu należy wysłać odpowiedzi dotyczące tylko jednej edycji quizu. Mail wysyła i podpisuje opiekun prawny uczestnika quizu. W mailu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, nr edycji quizu i odpowiedzi.


W treści maila należy zamieścić także zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ….................................................. /imię i nazwisko uczestnika quizu/ na potrzeby bajkowego quizu „Dawno, dawno temu...", organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie w terminie: lipiec - sierpień 2020 r., zgodnie z art. 6.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: RODO).

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/łam się z zasadami bajkowego quizu "Dawno, dawno temu..."

…................................................................................................

/ imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika quizu/


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, w tym klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, są zamieszczone na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie: www.biblioteka.chojnow.eu (zakładka „Ochrona danych osobowych").


Prawidłowe odpowiedzi na zadania guizu wraz z podaniem wyników losowania (imiona i nazwiska, nazwa szkoły wylosowanych autorów prawidłowych odpowiedzi) zostaną zamieszczone na stronie MBP w Chojnowie: www.biblioteka.chojnow.eu

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki