Katalog on-line

Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie


Od 21 maja 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach. Ze względu na ograniczenie transmisji koronawirusa, konieczne jest wprowadzenie takich zasad świadczenia usług bibliotecznych, by zarówno Czytelnicy, jak i pracownicy Biblioteki mieli poczucie bezpieczeństwa.

Działalność MBP jest ograniczona do podstawowych usług - wypożyczania zbiorów bibliotecznych  i przyjmowania zwracanych zbiorów, zapisu nowych Czytelników.

Nieczynne są czytelnie, w tym stanowiska internetowe.


Kody dostępu do e-booków w  Legimi oraz IBUK Libra można otrzymać drogą mailową. Aby otrzymać kod należy wysłać maila na adres: biblioteka.chojnow@gmail.com . W treści maila należy podać swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej. W przypadku czytelnika niepełnoletniego mail wysyła rodzic/opiekun prawny i podaje dane czytelnika niepełnoletniego (imię i nazwisko, datę urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej.


GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:

  Dział dla Dzieci i Młodzieży:  10.00 - 16.00

  Dział dla Dorosłych: 10.00 - 17.00

- przerwa na odkażanie: 14.00 - 14.30

- środa, sobota: nieczynna


WEJŚCIE
Do siedziby Biblioteki mogą jednorazowo wejść tylko 2 osoby: 1 osoba do Działu dla Dorosłych i 1 osoba do Działu dla Dzieci i Młodzieży (dzieci do lat 7 mogą wejść z opiekunem).

Każdy wchodzący musi mieć maseczkę ochronną.Osób bez maseczek nie obsługujemy (ta zasada nie dotyczy dzieci do lat 4).

Każdy  przed wejściem do holu Biblioteki jest proszony o zdezynfekowanie rąk.

STANOWISKA W HOLU
W holu, przed wejściem do działów, są ustawione stanowiska, w których bibliotekarze obsługują Czytelników. Nie ma wolnego dostępu do księgozbioru . Zaleca się wcześniejsze zamówienia zbiorów bibliotecznych.
Obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości (min. 2 m) od innych osób.


ZAMÓWIENIA
Zamawiać zbiory można:

  1. Telefonicznie, po rozmowie z bibliotekarzem - nr tel. 76 818 83 46
  2. Elektronicznie:

- przez portal: szukamksiazki.pl

- przez katalog on-line zamieszczony na stronie internetowej biblioteki:

www.biblioteka.chojnow.eu/katalog_on-line,m6,s600.html


KWARANTANNA ZWRÓCONYCH ZBIORÓW
Zbiory zwracane przez Czytelników są poddawane 2-tygodniowej kwarantannie.


PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWROTU ZBIORÓW

Termin zwrotu zbiorów, które powinny być zwrócone w czasie zamknięcia Biblioteki z powodu koronawirusa  (11.03.2020 - 20.05.2020), jest przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki