Katalog on-line

(szerokość: 190 / wysokość: 189)Książka z kluczem - pomyśl i zgadnij
Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznym quizie „Książka z kluczem" ogłaszanym w środy i piątki. Zadaniem uczestników jest odpowiedź, co jest kluczem, czyli co łączy 3 wymienione książki. Kluczem może być np. miejsce akcji, bohater literacki, rekwizyt, a nawet kolor okładki. Można uczestniczyć w dowolnej liczbie edycji quizu.Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody - w maju są to 3 e- karty prezentowe Empiku o wartości 50,- zł.

Odpowiedzi na zadania quizowe ogłoszone w maju należy przesłać na adres: mbpchojnow.gromadzenie@gmail.com w terminie do 31 maja 2020 r.


W mailu należy podać numer quizu i odpowiedź. W jednym mailu wysyłamy odpowiedź dotyczącą tylko jednego quizu. Uczestnictwo w większej liczbie quizów, zwiększa szanse na wylosowanie nagrody.

W treści maila należy zamieścić także zgodę na przetwarzanie danych osobowych:


1) w przypadku osób pełnoletnich:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby quizu „Książka z kluczem", organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie w terminie: 2020 r., zgodnie z art. 6.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: RODO).

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

…...........................................................

/ imię i nazwisko uczestnika quizu/


2) w przypadku osób niepełnoletnich mail wysyła i podpisuje opiekun prawny uczestnika quizu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ….................................................. /imię i nazwisko uczestnika quizu/ na potrzeby quizu „Książka z kluczem", organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie w terminie: 2020 r., zgodnie z art. 6.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: RODO).

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

…................................................................................................

/ imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika quizu/


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, w tym klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: zakładka „Ochrona danych osobowych" na stronie: www.biblioteka.chojnow.eu


Prawidłowe odpowiedzi na zadania guizowe wraz z podaniem wyników losowania (imiona i nazwiska wylosowanych autorów prawidłowych odpowiedzi) zostaną zamieszczone na stronie MBP w Chojnowie: www.biblioteka.chojnow.eu


Kontakt: Anna Kopyra, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania MBP w Chojnowie, mbpchojnow.gromadzenie@gmail.com

Wystawa Juliana Pamuły "POLSKA": wrzesień - październik 2020

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki