Katalog on-line
(szerokość: 95 / wysokość: 89)70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie

                                                                                                                                                                  zobacz zdjęcia


Jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie świętowaliśmy 12 grudnia 2019 r. Świętowaliśmy radośnie wśród licznie przybyłych gości - miłośników książek i sympatyków naszej biblioteki, którzy zaszczycili nas swą obecnością.


Wśród nich, na zaproszenie burmistrza Chojnowa Jana Serkiesa i dyrektora MBP Barbary Landzberg, gościliśmy m.in. przedstawicieli władz samorządowych i bibliotek Dolnego Śląska: Adama Babuśkę - starostę powiatu legnickiego, Ewę Sędziak-Kozińską - pracownika Urzędu Gminy Gromadka, reprezentującą wójta gminy Gromadka Dariusza Pawliszczy, Honoratę Tajchman-Rękoś - sekretarza gminy Chojnów, reprezentującą wójta gminy Chojnów Andrzeja Pyrza, Wioletę Solnicę - kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego i Badań Czytelniczych Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im.Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, koordynatora Dyskusyjnych Klubów Książki województwa dolnośląskiego, Annę Gątowską - dyrektora Legnickiej Biblioteki Publicznej, Dorotę Koć i Joannę Gelczyńską z Działu Instrukcyjnego i Planowania LBP, Barbarę Morawiec - kierownika Czytelni Naukowej LBP, przewodniczącą Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Legnicy, Janinę Rojek - wieloletniego dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce, Elwirę Kądziołkę - dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie i Grażynę Zielińską - wieloletniego kierownika Filii w Rokitkach GBP w Chojnowie.


Po powitaniu Gości i prezentacji siedziby MBP w Chojnowie odbyło się Spotkanie Jubileuszowe w Domu Schrama:


* Nasze jubileuszowe czytanie

Film z udziałem pracowników MBP w Chojnowie, realizacja: Andrzej Urban, współpraca: Tadeusz Bijak

Motto filmu: "Narodowe lektury czytamy, do czytania zachęcamy". Lektury Narodowego Czytania zaprezentowały kolejno: Maria Niesłuchowska, Agnieszka Tworzydło, Marzena Luty, Halina Grządkowska, Anna Kopyra, Grażyna Stefanicka, Barbara Landzberg i Elżbieta Izworska.

Po projekcji wspólne wystąpienie lektorek - w filmowych strojach nawiązujących do czasów, w których toczy się akcja czytanych utworów - z realizatorami.


* Muzyczne impresje

Mateusz Bojda Trio ze specjalnym okolicznościowym występem: Mateusz Bojda - saksofon, Tomasz Chudyk - fortepian, Michał Kuźnicki - kontrabas.


*Dzieje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie słowem i obrazem 

Historia MBP przedstawiona przez pracowników biblioteki: Agnieszkę Tworzydło, Marię Niesłuchowską, Marzenę Luty i Annę Kopyrę oraz prezentacja multimedialna "Biblioteczne to i owo".


Podziękowania dla osób uhonorowanych wyróżnieniem "Amicus Librorum - Przyjaciel Biblioteki" przyznawanym przez Kapitułę LBP osobom, instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla bibliotek publicznych Legnicy i powiatu legnickiego. To wyróżnienie, na wniosek MBP w Chojnowie, dotychczas otrzymali: Tadeusz Bisiorek, Gizela i Andrzej Bobikowie, Halina Chyb, Krystyna Czapska, Wojciech Drzewicki, Jadwiga Jędrzejczyk, Jerzy Kucharski, Arkadiusz Rybczyński, Andrzej Urban, Regina Więcław, Paweł Wróbel oraz Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w Chojnowie, Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie i Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy.


* Wystąpienia okolicznościowe

Gratulacje, życzenia, podziękowania i miłe upominki od uczestników spotkania, m.in. władz samorządowych, bibliotekarzy, instytucji i organizacji, członków chojnowskich Dyskusyjnych Klubów Książki: DKK ŁGARZ i Młodzieżowego DKK - za które bardzo dziękujemy!

Wielką niespodzianką był dla nas bon prezentowy od Samorządu Miasta Chojnowa w kwocie 10 000 zł na zakup wyposażenia bibliotecznego.


Spotkanie Jubileuszowe zakończyło się wręczeniem uczestnikom folderu "70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie 1949-2019" i prezentacjami multimedialnymi z działalności biblioteki w ostatnich latach: "Bajki pod Słoneczkiem", "Biblioteczna Akademia Malucha", "10 lat Dyskusyjnych Klubów Książki w Chojnowie", "10 lat Galerii Młodych", "Od bajki do bajki".


Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej uroczystości.

Specjalne podziękowania dla "Gazety Chojnowskiej" i Portalu informacyjnego miasta i gminy Chojnów chojnow.pl - za udostępnienie zdjęć i możliwość zamieszczenia ich na naszej stronie internetowej.


                                                                                                                                                     Barbara Landzberg

                                                                                                                                               Dyrektor MBP w Chojnowie
                                       (szerokość: 375 / wysokość: 250)

Wakacje z Biblioteką on-line: lipiec - sierpień 2020 (www.biblioteka.chojnow.eu) *** Wystawa Tadeusza Rybczyńskiego "Podążając za marzeniami": lipiec - sierpień 2020

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki