Katalog on-line

Niecodzienni goście w Młodzieżowym DKK


                                                                                                          zobacz zdjęcia


           Dyskusyjne Kluby Książki w Polsce rozpoczęły swoją działalność w roku 2007. Inicjatorem programu był Instytut Książki w Krakowie, który nadal aktywnie go wspiera. Obecnie funkcjonuje ponad 1600 klubów, a biblioteki wojewódzkie pełnią rolę regionalnych koordynatorów.

Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie działają aktualnie 2 kluby: dla dorosłych DKK ŁGARZ, a dla młodszych Młodzieżowy DKK - zrzeszający uczniów z wszystkich szkół naszego miasta. Koordynatorami szkolnymi są: Lucyna Olszewska w Powiatowym Zespole Szkół, Małgorzata Graban w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 oraz Ewa Wołoszyn i Maria Lis w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1. Młodzież dyskutuje o wybrane lekturze, spotykając się w trakcie roku szkolnego raz w miesiącu albo w swoich szkołach, albo w bibliotece.

Na Dolnym Śląsku działa 140 klubów. Warto podkreślić, że tylko kilkanaście z nich to kluby dziecięco - młodzieżowe i młodzieżowe.


26 października w MBP odbyło się wyjątkowe spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki z przedstawicielami regionalnego koordynatora DKK na Dolny Śląsk. Z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu przyjechały do nas:

Wioleta Solnica - regionalny koordynator Dolnego Śląska, Renata Słonik - koordynatora ds. zakupów książek oraz Izabela Drapała - koordynator ds. spotkań autorskich i prowadzenia bloga DKK. Spotkanie o takim charakterze odbyło się w Chojnowie po raz pierwszy i było dla nas wielkim wyróżnieniem.

Przez ponad godzinę klubowicze mogli porozmawiać z niecodziennymi gośćmi o działalności Klubu, o przeczytanych książkach, które najbardziej im się spodobały. Nie obyło się bez specjalnych klubowych upominków. Otrzymały je m.in. osoby piszące recenzje oraz aktywni uczestnicy.


Było bardzo sympatycznie i myślę, że to szczególne spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.Anna Kopyra

moderator DKK ŁGARZ i MDKK

przy MBP w Chojnowie

Wakacje z Biblioteką on-line: lipiec - sierpień 2020 (www.biblioteka.chojnow.eu) *** Wystawa Tadeusza Rybczyńskiego "Podążając za marzeniami": lipiec - sierpień 2020

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki