Katalog on-line

KONKURS „MŁODY POETA DOLNEGO ŚLĄSKA"

Zapraszamy wszystkich twórców młodych wiekiem i duchem do udziału w konkursie na wiersz, organizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną w ramach corocznych targów książki regionalnej SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy.

Prace konkursowe (o dowolnej objętości) prosimy nadsyłać na adres:

informacja@wbp.wroc.pl

lub

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław

w terminie do 31.10.2011 r.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową - laptop. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Książka i Czytelnik".

Regulamin konkursu publikujemy poniżej. Można też do niego zajrzeć w Dziale Informacji DBP.

Ogłoszenie wyników konkursu - 10.12.2011 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej (III piętro) Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.Regulamin konkursu na wiersz
dla twórców z województwa dolnośląskiego
„Młody Poeta Dolnego Śląska"1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, w ramach targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego „Młody Poeta Dolnego Śląska".


2. Zasady konkursu
 
Konkurs trwa od 1.09.2011 r. do 10.12.2011 r.

Termin dostarczenia prac: do 31.10.2011 r.

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.

Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.


Nagrody :
1. miejsce - laptop
Wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Książka i Czytelnik".

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10.12.2011 r. (sobota).


3. Postanowienia końcowe


Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

 

* * * Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! * * *Biblioteczna Akademia Malucha zaprasza na bal karnawałowy "Bałwankowa rodzina"- 29 stycznia, godz. 11.00***

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki