Katalog on-line

(szerokość: 95 / wysokość: 95)Projekt  „ Ruchoma  Poezja  Rymów:  Hip-hop  z  przekazem" jest realizowany w ramach projektu „Młodzi menedżerowie kultur y  w  bibliotekach" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę". Projekt „Ruchoma  Poezja  Rymów: Hip-hop  z  przekazem" sfinansowano ze środków  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

 

 

(szerokość: 95 / wysokość: 95)RUCHOMA  POEZJA  RYMÓW: HIP- HOP  Z  PRZEKAZEM 

 


 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę" poprzez projekt „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach" prowadzony w ramach Programu Rozwoju Bibliotek zaproponowało bibliotekarzom nawiązanie wyjątkowej, twórczej współpracy z młodymi ludźmi.

Do udziału w projekcie mogły zgłaszać się dwuosobowe zespoły złożone z osoby w wieku 15 - 25 lat mającej pomysł na zorganizowanie innowacyjnego działania społeczno-kulturalnego w swojej miejscowości oraz bibliotekarza reprezentującego lokalną bibliotekę, który wesprze młodą osobę w realizacji tego przedsięwzięcia.

   Po ogłoszeniu projektu „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach" Miejska Biblioteka Publiczna zwróciła się do Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie z propozycją zainteresowania się tą ofertą. Okazało się, że Aleksander Mazurek, uczeń Technikum Ekonomicznego, pasjonat hip-hopu, ma ciekawy pomysł i bardzo chciałby wziąć udział w projekcie.

Wkrótce razem z Agnieszką Tworzydło, bibliotekarką z miejskiej biblioteki, utworzyli zespół i zgłosili pomysł swojego projektu kulturalnego pn. „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem".

   W projekcie „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach" mogły uczestniczyć zespoły z ponad 600 gmin z całej Polski biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Zgłosiło się ponad sześćdziesiąt zespołów - do udziału w projekcie zakwalifikowano trzydzieści, wśród nich znaleźli się chojnowianie.

Wybrane zespoły uczestniczyły w kilkudniowych warsztatach, które odbyły się w listopadzie ub.r. w Warszawie. Uczestnicy warsztatów m.in. przygotowywali się do konkursu dotacyjnego tj. do zaplanowania i napisania wniosków na realizację swoich projektów. Spotkali się z doświadczonymi artystami, twórcami, animatorami kultury i dziennikarzami. Po zakończeniu warsztatów nasz zespół wziął udział w konkursie dotacyjnym i spisał się doskonale. Na hip-hopowy projekt przyznano maksymalną kwotę dotacji, o którą można było się ubiegać czyli 2700 zł.

Niezmiernie ważne i inspirujące jest to, że w trakcie realizacji działań zespoły będą mogły korzystać z różnorodnych form wsparcia ze strony Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę", m.in. z pomocy „Latających Animatorów Kultury" czy wizyt studyjnych, czyli odwiedzin organizowanych pomiędzy uczestnikami projektu.

   Głównym celem projektu „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem" jest przekonanie mieszkańców Chojnowa, że hip-hop może być motywacją do dobrego działania i „zarażenie" ich hip-hopem.

W ramach projektu Aleks razem z Agnieszką zamierzają zorganizować następujące działania, którymi postarają się zainteresować chojnowian i aktywnie włączyć ich w to przedsięwzięcie:

  1. przygotowanie i otwarcie ogólnodostępnego studia nagrań,

  2. przeprowadzenie konkursu na najlepszy tekst hip-hopowy,

  3. przeprowadzenie warsztatów literackich, podczas których będzie można m.in. nauczyć się pisania hip-hopu,

  4. opracowanie i nagranie płyty hip-hopowej - znajdą się na niej najlepsze utwory konkursowe oraz piosenki chojnowskich raperów,

  5. zajęcia z logopedą dla osób, które zaśpiewają na koncercie finałowym,

  6. przeprowadzenie warsztatów tanecznych i przygotowanie tańca do piosenek z nagranej w ramach projektu płyty,

  7. zorganizowanie koncertu hip-hopowego na zakończenie projektu.


Barbara Landzberg - dyrektor MBP w Chojnowie

oraz

Zespół realizujący projekt „Ruchoma Poezja Rymów: Hip-hop z przekazem":

Aleksander Mazurek - koordynator projektu, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

 Agnieszka Tworzydło - asystentka projektu, Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

 

(szerokość: 190 / wysokość: 151)

 

 

(szerokość: 95 / wysokość: 47)Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju

Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do

komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest

wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Wystawa Juliana Pamuły "POLSKA": wrzesień - październik 2020

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki