Katalog on-line

(szerokość: 190 / wysokość: 95)

 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju

Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do

komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest

wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-

                                                                     Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

MŁODZI  TWORZĄ  SZTUKĘ

 

     Z wielką przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie znalazła się wśród grona laureatów Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka" prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i przyznano nam dofinansowanie projektu pt. „MŁODZI  TWORZĄ  SZTUKĘ". Przedsięwzięcie to będziemy realizować ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt  ma rozpocząć cykliczny, coroczny program edukacyjno-kulturalny „Młodzi Tworzą Sztukę" - w każdym roku realizować będziemy inny temat łączący różnorodne działania wspierające rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z chojnowskich szkół.

     Pomysł projektu powstał w oparciu o nasze dotychczasowe inicjatywy z zakresu edukacji plastycznej, a zwłaszcza 

na podstawie działalności Galerii Młodych funkcjonującej w bibliotece od 2007 r. 

Głównym celem projektu „MŁODZI  TWORZĄ  SZTUKĘ", który prowadzić będziemy od stycznia do czerwca 2011 r., jest twórcza aktywizacja, rozwijanie warsztatu plastycznego oraz pogłębianie wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki wśród chojnowskiej młodzieży. Naszymi partnerami, z którymi będziemy współpracować podczas wykonywania zadań projektowych są: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Powiatowy Zespół Szkół oraz Urząd Miejski w  Chojnowie.

W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić: konkurs na logo corocznego programu  „Młodzi Tworzą Sztukę", warsztaty plastyczne, wycieczki do Legnicy oraz do Wrocławia i zwiedzanie wybranych wystaw, a także warsztaty informatyczne, podczas których przygotowana zostanie strona www projektu i prezentacja multimedialna dokumentująca nasze przedsięwzięcie. Finałem projektu będzie wystawa, na której zaprezentowane będą najlepsze prace warsztatowe. 

Na wernisażu wystawy odbędzie się m.in. pokaz strony internetowej projektu i prezentacji multimedialnej.                                      

     Bardzo dziękujemy za pomoc tym, z którymi konsultowaliśmy się przy opracowywaniu naszego wniosku 

na konkurs „Aktywna Biblioteka": Pani Jadwidze Jędrzejczyk -  malarce i instruktorowi plastyki, Pani Lucynie Spes - zastępcy dyrektora Gimnazjum nr 2 oraz informatykom: Panu Dariuszowi Wołoszynowi z Gimnazjum nr 1 oraz

Panu Arkadiuszowi Rybczyńskiemu.                                        

 

                                                                                                    Barbara Landzberg

                                                                                             Dyrektor MBP w Chojnowie                                                                                                                                                                  

  Od 21 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników *** 

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki