Katalog on-line
 


NASZA DROGA Z JANEM PAWŁEM II DO DOMU OJCA


konkurs powiatowy pod patronatem

Starosty Legnickiego i Dziekana Dekanatu ChojnowskiegoRegulamin


1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe z powiatu legnickiego.


2. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

- literacka (dowolna forma wypowiedzi: wiersz, wspomnienie, list, opowiadanie, wywiad, reportaż, artykuł, esej itp. - objętość utworów nie może przekraczać 5 stron standardowego maszynopisu)

- montaż słowno-muzyczny (czas montażu do 15 min.),

- pieśń własnego autorstwa (jedna pieśń - tekst, nagranie),

- prezentacja multimedialna (czas prezentacji od 10 do 15 min.).


3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w każdej z w/w kategorii.

 

4. Prace i zgłoszenia udziału należy składać do dnia 20.05.2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie (decyduje data wpływu). Uczestnicy konkursu są zobowiązani podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, szkoła, adres, telefon. W przypadku osób niepełnoletnich należy dodatkowo podać dane rodziców lub opiekunów: imię i nazwisko, adres, telefon.


5. Ogłoszenie wyników, konkursowe prezentacje i wręczenie nagród odbędzie się dnia 2 czerwca 2010 r., o czym laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.


6. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży).Do udziału w konkursie serdecznie zapraszają Organizatorzy:

- Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie,

- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie

- Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „Wsparcie"

Dział dla Dorosłych nieczynny: 02.03 - ok. 14.03.2020 r. *** Wystawa "Malujemy samodzielnie i z pomocą": styczeń - luty 2020 

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki