Katalog on-line


Aktualności

 Przerwa wakacyjna!

Zapraszamy na spotkania
we wrześniu.


 

  

 

Programy, w których bierzemy udział:

Projekt „Od bajki do bajki” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki