Katalog on-line


Aktualności

 Z powodu epidemii COVID -19 spotkania Dkk są odwołane.
                     
                     
                      

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach.

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki