Katalog on-line

Aktualności

Promocja książki Stanisława Horodeckiego "Dawny ratusz i Baszta Tkaczy w Chojnowie"
22.10.2010 r. - Stanisław Horodecki, autor kilku książek o tematyce regionalnej, na spotkaniu z chojnowianami opowiadał o powstaniu swojej najnowszej książki "Dawny ratusz i Baszta Tkaczy w Chojnowie".
data publikacji: 2010-10-26 14:33
 
I Chojnowski Konkurs Poetycki: ogłoszenie wyników
21.10.2010 r. - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród I Chojnowskiego Konkursu Poetyckiego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie. W konkursie wzięło udział 8 osób. Jury w składzie: Ludwik Gadzicki - przewodniczący, Krystyna Kalagasidis, Stanisław Horodecki przyznało: w I kategorii wiekowej (od 15 do 19 lat) – I miejsce: Małgorzacie Skrukwie – za zestaw 3 wierszy („Już tylko”, „Oni się kochają”, ***), w II kategorii wiekowej (powyżej 19 lat) – I miejsce: Małgorzacie Krzywdzie – za wiersz pt.”Orchidea” oraz wyróżnienie: Elżbiecie Karpińskiej – za zestaw 3 wierszy („Słowa...”, „Moja mozaika”, „Czytanie”).
data publikacji: 2010-10-26 13:47
 
"Dawny ratusz i Baszta Tkaczy w Chojnowie" Stanisława Horodeckiego
Zapraszamy na spotkanie autorskie i promocję najnowszej książki o Chojnowie napisanej przez Stanisława Horodeckiego - 22.09.2010 r., godz.18.00, Sala Edukacyjna.
data publikacji: 2010-10-18 13:06
 
Historia Poczty Harcerskiej
Wystawa przygotowana wspólnie z Komendą Hufca ZHP w Chojnowie. Zaprezentowano na niej część zbioru ze 150 kart, w których znajdują się kartki okolicznościowe, stemple, koperty, znaczki, bloczki i winiety. Podczas wernisażu wystawy - 29.09.2010 r. - hm. Artur Reichert, komendant chojnowskiego hufca a równocześnie autor wystawy, omówił genezę powstania, rozwój i współczesne znaczenie Poczty Harcerskiej. Z bardzo ciekawym repertuarem wystąpił też działający od roku w Powiatowym Zespole Szkół kameralny chór Canterino. Zapraszamy na wystawę, którą można obejrzeć do końca października.
data publikacji: 2010-10-18 12:49
 
"Jesienne opowieści": Biblioteczna Akademia Malucha
29.09.2010 r. - Rozpoczęcie nowego cyklu zajęć edukacyjno-rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku do 4 lat oraz ich rodziców, opiekunów. Podczas pierwszego spotkania pt. ”Jesienne opowieści”, dzieci wspólnie z rodzicami poznawały atrybuty jesieni poprzez uczestnictwo w zajęciach czytelniczych, plastycznych, muzycznych i ruchowych.
data publikacji: 2010-10-18 12:44
 
<< nowsze | 217  | 218  | 219  | 220  | 221 | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | starsze >>

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki