Katalog on-line
 

1.Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów" to niezwykła książka, którą pragnę polecić. Jej niezwykłość tkwi w tym, że jest to ostatnia książka przedwcześnie zmarłej dr Ireny Boreckiej, która oczarowana magią ogrodów stworzyła autorski program terapeutyczny, zatytułowany „W tajemniczych ogrodach".

Inspiracją do zajęć biblioterapeutycznych były ogrody ze znanych utworów - Marii Borowej „Ogrody" i F.H. Burnett „ Tajemniczy ogród".

Książka zawiera cenne ( jak zawsze u tej Autorki) rozważania teoretyczne dotyczące:

 • funkcji sztuki

 • zadań biblioterapii i terapeutycznych wartości wybranych utworów literackich

 • funkcji ogrodów w sztuce.

  Druga część zawiera program biblioterapeutyczny „W tajemniczych ogrodach". Składa się on

  z trzech cykli.

  Pierwszy - „Ogród Moniki" - może być wykorzystany w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, a także z młodzieżą.

  Cykl drugi - „Są takie ogrody" - Autorka adresuje do dorosłych, którzy nie mogą pogodzić się

  z nadchodzącą starością. Zajęcia pozwolą uświadomić uczestnikom, że życie z ograniczoną sprawnością może być ciekawe i wartościowe, że nawet w podeszłym wieku można poznawać nowe dziedziny ludzkiej działalności.

  Cykl trzeci - „Ogród Zagórskich drogą do dojrzałości" - to propozycja głównie dla młodzieży

  z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Przeznaczony być może dla młodzieży, która szuka właściwej drogi życia.

  „ Program ten - jak stwierdza Autorka - przedstawia wzorce zachowań godnych naśladowania, uczy analizowania i oceniania własnego postępowania".

  Odpowiedź na pytanie - jak realizować ten program - znajdziemy w „ Uwagach o realizacji i zestawach scenariuszy" do każdego cyklu. Do wykorzystania jest także obszerna bibliografia.


  R.W.

  PS

  Zachęcam do przeczytania książek, które były inspiracją programu, a więc : „Ogrody" M. Borowej i „Tajemniczy ogród" F.H. Burnett.

 •   Biblioteczna Akademia Malucha - "W zdrowym ciele zdrowy duch": 22 maja, godz.11.00 *** NIE Z TEJ ZIEMI - wystawa z okazji 30-lecia Drukarni UNIFOT Gizeli i Andrzeja Bobików: maj 2019; finisaż: 28 maja 2019  Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego


  Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki