Katalog on-line

Chojnowski Klub Literacki


 

Chojnowski Klub Literacki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej został utworzony w marcu 2009 r.

Opiekunem merytorycznym Klubu jest Tadeusz Sznerch - legnicki literaturoznawca.

Spotkania Klubu Literackiego odbywają się raz w miesiącu. W trakcie naszych spotkań rozmawiamy

na tematy związane z szeroko pojętą literaturą, prezentujemy - na zasadzie dobrowolności - własną twórczość,

a także uczestniczymy w warsztatach literackich.

Do uczestnictwa w Klubie zachęcamy wszystkich mieszkańców Ziemi Chojnowskiej uprawiających twórczość literacką, miłośników słowa pisanego oraz sympatyków literatury.


Zapraszamy na nasze spotkania!

Ferie z Biblioteką "Twórczo z książką": 22 - 26 stycznia 2018, godz.11.00-13.00 *** Przedstawienie teatralne "Słowik" w wykonaniu Teatru w Drodze: 23 stycznia, godz.11.00
Programy, w których bierzemy udział:

Projekt „Od bajki do bajki” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki