Katalog on-line

Chojnowski Klub Literacki


 

Chojnowski Klub Literacki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej został utworzony w marcu 2009 r.

Opiekunem merytorycznym Klubu jest Tadeusz Sznerch - legnicki literaturoznawca.

Spotkania Klubu Literackiego odbywają się raz w miesiącu. W trakcie naszych spotkań rozmawiamy

na tematy związane z szeroko pojętą literaturą, prezentujemy - na zasadzie dobrowolności - własną twórczość,

a także uczestniczymy w warsztatach literackich.

Do uczestnictwa w Klubie zachęcamy wszystkich mieszkańców Ziemi Chojnowskiej uprawiających twórczość literacką, miłośników słowa pisanego oraz sympatyków literatury.


Zapraszamy na nasze spotkania!

  Biblioteczna Akademia Malucha - "W zdrowym ciele zdrowy duch": 22 maja, godz.11.00 *** NIE Z TEJ ZIEMI - wystawa z okazji 30-lecia Drukarni UNIFOT Gizeli i Andrzeja Bobików: maj 2019; finisaż: 28 maja 2019Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki