Katalog on-line

Chojnowski Klub Literacki


 

Chojnowski Klub Literacki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej został utworzony w marcu 2009 r.

Opiekunem merytorycznym Klubu jest Tadeusz Sznerch - legnicki literaturoznawca.

Spotkania Klubu Literackiego odbywają się raz w miesiącu. W trakcie naszych spotkań rozmawiamy

na tematy związane z szeroko pojętą literaturą, prezentujemy - na zasadzie dobrowolności - własną twórczość,

a także uczestniczymy w warsztatach literackich.

Do uczestnictwa w Klubie zachęcamy wszystkich mieszkańców Ziemi Chojnowskiej uprawiających twórczość literacką, miłośników słowa pisanego oraz sympatyków literatury.


Zapraszamy na nasze spotkania!

  Spotkanie z Tadeuszem Rybczyńskim - "Żyję by się włóczyć, włóczę się by żyć": 18 stycznia 2019 r., godz.18.00 *** Wystawa "Malujemy samodzielnie i z pomocą": styczeń 2019

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki