Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Informacja o Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Chojnowie w tekście łatwym do czytania (ETR)


Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Chojnów.


Podstawowe zadania biblioteki:


1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych (m.in. książki, czasopisma).
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Dziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w Dziale dla Dorosłych - na miejscu w czytelni i wypożyczanie do domu.
3. Udzielanie informacji dotyczącej zbiorów.
4. Organizowanie różnych przedsięwzięć popularyzujących czytelnictwo - m.in. spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, warsztatów, konkursów, wystaw oraz innych działań edukacyjnych i kulturalnych.


Zbiory na dzień 31.12.2020 r.:


1. Księgozbiór - 37 647woluminów


2. Zbiory specjalne - 7 267 jednostek

w tym:
- audiowizualne i elektroniczne - 769

- Dokumenty Życia Społecznego (materiały dotyczące Chojnowa: m.in. afisze, broszury, programy, zaproszenia, kalendarze) - 6 498


3. Czasopisma:

ABC

Biblioteka Publiczna

Charaktery

Cztery Kąty

Gazeta Chojnowska

Gazeta Wrocławska

Książki. Magazyn do czytania

Kumpel

M jak Mieszkanie

Moje Mieszkanie

Nieznany Świat

Panorama Legnicka

Polityka

Poradnik Bibliotekarza

Sens

Sieci

Świerszczyk

Twój Styl

Wiadomości Gminy Chojnów

Wiedza i Życie


Jak korzystać z biblioteki:


1. Jak zapisać się do biblioteki

Z wypożyczania zbiorów do domu może korzystać osoba będąca zapisana do działów udostępniających zbiory: Działu dla Dzieci i Młodzieży, Działu dla Dorosłych.

Zapis czytelnika odbywa się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. 

Osoby niepełnoletnie zapisywane są za poświadczeniem rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani posiadający kartę biblioteczną.


2. Godziny otwarcia biblioteki

poniedziałek: 10.00 - 18.00

wtorek: 10.00 - 18.00

środa : biblioteka nieczynna

czwartek: 10.00 - 18.00

piątek: 10.00 - 18.00

sobota: 9.00 - 15.00


3. Katalog on-line

Zbiory biblioteki są skomputeryzowane w Programie MAK +.

Czytelnik może sprawdzić, czy wybrane zbiory znajdują się w MBP w Chojnowie lub innych bibliotekach korzystających z Programu MAK+ posługując się elektronicznym katalogiem zbiorów dostępnym on-line na stronie szukamksiążki.pl

Po zarejestrowaniu się na stronie szukamksiążki.pl czytelnik może sprawdzić stan swojego konta oraz zarezerwować wybrane pozycje (maksymalnie 3 egzemplarze) ze zbiorów biblioteki. 


4. Książka na telefon
Czytelnikom starszym, chorym i niepełnosprawnym, którzy nie mogą samodzielnie korzystać z biblioteki, bibliotekarz może wypożyczyć zbiory - na życzenie (telefon) - w ich domu. Czytelnicy mogą wypożyczyć w bibliotece zbiory również za pośrednictwem opiekunów.

5. Wypożyczenia międzybiblioteczne
Czytelnik może zamówić wybrane zbiory w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Ze sprowadzonych publikacji czytelnik korzysta na miejscu w dziale, który zrealizował zamówienie. Czytelnik pokrywa wszystkie koszty usługi sprowadzenia zamówionych publikacji.


6. Stanowiska internetowe

Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać ze stanowisk internetowych w czytelni.


7. Zbiory on-line

Biblioteka umożliwia korzystanie za pośrednictwem Internetu z innych zbiorów.


- Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, grafiki, plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, mapy, nuty i inne dokumenty.

Szczegółowe informacje w Dziale dla Dorosłych (tel. 76 818 83 46, e-mail: mbpchojnow.dorosli@gmail.com).


- Legimi

Czytelnicy zapisani do naszej biblioteki mogą mieć bezpłatny dostęp do wielu e-booków udostępnianych przez portal Legimi. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w bibliotece kodu założą konto i pobiorą aplikację Legimi.


- IBUK libra

Czytelnicy zapisani do naszej biblioteki mogą mieć bezpłatny dostęp do wielu e-booków udostępnianych na platformie libra.ibuk.pl.Czytelnicy otrzymują indywidualne kody umożliwiające im dostęp do e-booków.


Kody dostępu do Legimi i IBUK Libra można otrzymać drogą mailową. Aby otrzymać kod należy wysłać maila na adres: biblioteka.chojnow@gmail.com W treści maila należy podać swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej. W przypadku czytelnika niepełnoletniego mail wysyła rodzic/opiekun prawny i podaje dane czytelnika niepełnoletniego (imię i nazwisko, datę urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej.


Budynek Biblioteki


                                             (szerokość: 375 / wysokość: 303)


Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd. Za drzwiami wejściowymi znajduje się niewielkie pomieszczenie tzw. wiatrołap, następne drzwi i dalej dostęp do szerokiego holu głównego.

Na parterze znajduje się Dział dla Dorosłych - wypożyczalnia i czytelnia. Na klatce schodowej jest dostęp do platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Platforma przemieszcza się na I piętro budynku - do pozostałych pomieszczeń biblioteki przeznaczonych dla użytkowników tj. Działu dla Dzieci i Młodzieży oraz Sali Edukacyjnej.


Dział dla Dzieci i Młodzieży


                                            (szerokość: 375 / wysokość: 281)


Dział dla Dorosłych - wypożyczalnia


                                            (szerokość: 375 / wysokość: 281)


Dział dla Dorosłych - czytelnia


                                            (szerokość: 375 / wysokość: 281)
Kontakt


Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Pl. Zamkowy 2

59-225 Chojnów


tel. 76 818 83 46

e-mail: biblioteka.chojnow@gmail.com


Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki