Katalog on-line

Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie:

obowiązujące od 26 czerwca 2021 r.


Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników, ale na specjalnych zasadach. Ze względu na ograniczenie transmisji koronawirusa, konieczne jest wprowadzenie takich zasad świadczenia usług bibliotecznych, by zarówno Czytelnicy, jak i pracownicy Biblioteki mieli poczucie bezpieczeństwa.


GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI (Dział dla Dzieci i Młodzieży, Dział dla Dorosłych)


- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:

  Dział dla Dzieci i Młodzieży: 9.00 - 16.00

  Dział dla Dorosłych: 9.00 - 17.00

- środa, sobota: nieczynna

 

GODZINY OTWARCIA CZYTELNI (Dział dla Dorosłych)


- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 12.00 - 17.00

- środa, sobota: nieczynna

- przerwa na dezynfekcję i wietrzenie: 14.00 - 14.15

WYPOŻYCZALNIA


W wypożyczalni mogą być obsługiwane jednocześnie maksymalnie 2 osoby. Do stanowiska obsługi podchodzi tylko 1 osoba. Osoby oczekujące prosimy o pozostawanie w wyznaczonych miejscach. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów. Podczas otwarcia wypożyczalni przeprowadzane są na bieżąco dezynfekcja oraz wietrzenie pomieszczenia.


CZYTELNIA 

                                                                                                                                           

Czynna jest czytelnia w Dziale dla Dorosłych. W czytelni  mogą być obsługiwane jednocześnie maksymalnie 3 osoby. Do stanowiska obsługi podchodzi tylko 1 osoba. Osoby oczekujące prosimy o pozostawanie w wyznaczonych miejscach. Stanowiska w czytelni mogą być użytkowane przez 1 osobę przez 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych oczekujących na korzystanie z czytelni.

Czasopisma nie są udostępniane na miejscu, można je wypożyczyć.

Podczas otwarcia czytelni przeprowadzane są na bieżąco, nie tylko w czasie przerwy, dezynfekcja m.in. udostępnianych stanowisk oraz wietrzenie pomieszczenia.


ZAMÓWIENIA


Zaleca się wcześniejsze zamówienia zbiorów bibliotecznych

Zamawiać zbiory można:

  1. Telefonicznie, po rozmowie z bibliotekarzem: tel. 76 818 83 46
  2. Elektronicznie:

- przez portal: szukamksiazki.pl

- przez katalog on-line zamieszczony na stronie internetowej biblioteki:

www.biblioteka.chojnow.eu/katalog_on-line,m6,s600.html


E-BOOKI  

                                                                                                                                                               

Kody dostępu do e-booków w  Legimi oraz IBUK Libra można otrzymać drogą mailową. Aby otrzymać kod należy wysłać maila na adres: biblioteka.chojnow@gmail.com . W treści maila należy podać swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej. W przypadku czytelnika niepełnoletniego mail wysyła rodzic/opiekun prawny i podaje dane czytelnika niepełnoletniego (imię i nazwisko, datę urodzenia) oraz numer karty bibliotecznej.


KWARANTANNA ZWRÓCONYCH ZBIORÓW


Zbiory zwracane przez Czytelników są poddawane 3-dniowej kwarantannie.


PODSTAWOWE WYMOGI SANITARNE


1. Każdy wchodzący do biblioteki musi nosić ochronę zakrywającą usta i nos - maseczkę (wyjątek - dzieci do lat 4).

2. Po wejściu do biblioteki oraz po oddaniu książek w dziale należy zdezynfekować ręce.

3. Obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego dystansu (min. 1,5 m).

4. Ze względu na limity czytelników przebywających w działach, prosimy o skrócenie czasu wizyty do niezbędnego minimum.

Wakacje z Wyobraźnią: lipiec - sierpień 2021 

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki