Katalog on-line

 

Regulamin amatorskiego konkursu filmowego

"Chojnowskie Impresje"

 

 

I. ORGANIZATORZY

- Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie

- Portal Internetowy Chojnow.pl

- Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Koordynator konkursu: Andrzej Urban chojnowskie.impresje@gmail.com

 

II. Cel

Popularyzacja amatorskiej sztuki filmowej - różnorodnej w formie i treści.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Ziemi Chojnowskiej - miasta i gminy Chojnów oraz okolic.

2. Tematyka prac: przedstawienie walorów Ziemi Chojnowskiej oraz najbliższych okolic - historii, architektury, przyrody, ciekawych osób i  wydarzeń.

3. Formuła filmu dowolna: reportaż, impresja, klip muzyczny, fabularny, dokumentalny itp.

4. Format pracy: plik .avi .divx .mp4; rozdzielczość minimum 640x480; czas trwania: maksymalnie 5 minut, objętość do 200 MB.

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

6. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać mailowo na adres: chojnowskie.impresje@gmail.com w terminie do 15.04.2012: „Zgłaszam chęć uczestnictwa w konkursie filmowym „Chojnowskie Impresje". Imię, nazwisko, kontakt."

 

7. Termin dostarczenia gotowych prac konkursowych do 25.05.2012 na adres (wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia - załącznik 1):

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

ul. Konarskiego 4

59 - 225 Chojnów

tel. (76) 8188593

8. Plik z filmem powinien być nagrany na płycie CD/DVD lub karcie pamięci.

 

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni specjalnie powołane Jury. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości po zebraniu zgłoszeń.

2. Do składu Jury nie mogą być powołane osoby, których praca będzie brała udział w konkursie.

3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

4. Kryteria oceny prac konkursowych:

a. spełnienie warunków formalnych określonych w regulaminie,

b. ogólne artystyczne wrażenie czyli kreatywność, ciekawe przedstawienie tematu, oryginalność, jakość materiału.

 

V. NAGRODY

1. Nagrody wręczone zostaną na Pokazie Finałowym w czerwcu 2012.

2. Nagrody rzeczowe zostaną przydzielone za 3 pierwsze miejsca. Mogą zostać przyznane również wyróżnienia.

 

VI. INNE POSTANOWIENIA

1. Wzięcie przez uczestnika udziału w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na  postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorzy mogą usunąć pracę uczestnika z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu lub ze względu na znajdujące się w nim obraźliwe treści.

3. W przypadku niewyłonienia przez Jury Konkursu zwycięzcy lub otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Konkursu na późniejszy termin.

4. Autor pracy konkursowej wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu, emitowanie swojej pracy na potrzeby konkursu np.: pokazów filmowych w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie pokonkursowym (Dni Chojnowa), odbywających się z inicjatywy Organizatorów.

5. Autor pracy wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach reklamowych oraz prezentacjach promujących Konkurs.

6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

 

Załącznik 1.

KARTA ZGŁOSZENIA

Dane osobowe uczestnika Konkursu:

 

Imię .............................................. Nazwisko ......................................................

adres ul. ......................................................... nr domu .................. nr mieszkania ....................

Kod pocztowy ...................................... 

Miejscowość..................................................................

Telefon kontaktowy: ..............................................................

Tytuł zgłoszonej pracy ..........................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

 

.......................................................                                           ….……………………………………............

            podpis uczestnika                                                                    podpis prawnego opiekuna

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem autorem/współautorem zgłoszonej przeze mnie pracy

(posiadam zgodę autora na wykorzystanie muzyki)

oraz przysługują mi do niego nieograniczone prawa autorskie.

Ponadto zgłoszona praca nie była wykonana na odpłatne zlecenie.

 

 

 


 

WAŻNY KOMUNIKAT (PRAWA AUTORSKIE DO MUZYKI W FILMIE):

 

            Szukasz darmowej muzyki, którą mógłbyś wykorzystać w swoim projekcie filmowym? Znajdziesz ją w bazie 100.000 utworów na portalu www.jamendo.com. Warunkiem niekomercyjnego wykorzystania jest podanie autora utworu. Bogactwo gatunków muzycznych, proste wyszukiwanie - więcej na stronie internetowej (dostępna w języku polskim).

 

Komputerowy Świat dla Każdego: "Bezpieczne zakupy w Internecie": 20 marca 2019, godz. 16.00 *** Wystawa Zbigniewa Dudka "LATA MIJAJĄ - KALENDARZE POZOSTAJĄ": luty - marzec 2019***Biblioteczna Akademia Malucha:"Przygoda małej pszczółki": 27 marca 2019, godz. 11.00 ***Światowy Dzień Czytania Tolkiena: 26 marca 2019, godz. 10:00

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki