Katalog on-line

(szerokość: 95 / wysokość: 143)Jarosław Macewicz


Urodziłem się 10.02.1957 r.

Moje zainteresowania literackie mają swoje źródło w domu rodzinnym, gdyż wzrastałem

pośród osób żywo miłujących słowo pisane. Także moja praca zawodowa przez kilka lat ściśle wiązała się z szeroko pojętą literaturą, gdyż w pewnym okresie życia byłem bibliotekarzem.

Poezją zacząłem się parać już w okresie dojrzewania, ta pasja tworzenia trwa do dzisiaj.

Obecnie piszę prozą i wierszem. Obie formy dają mi satysfakcję. Cieszy mnie sama możność pisania, dlatego z wielką radością uczestniczę w comiesięcznych spotkaniach Chojnowskiego Klubu Literackiego.

  Spotkanie z Tadeuszem Rybczyńskim - "Żyję by się włóczyć, włóczę się by żyć": 18 stycznia 2019 r., godz.18.00 *** Wystawa "Malujemy samodzielnie i z pomocą": styczeń 2019

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki