Katalog on-line

(szerokość: 95 / wysokość: 143)Jarosław Macewicz


Urodziłem się 10.02.1957 r.

Moje zainteresowania literackie mają swoje źródło w domu rodzinnym, gdyż wzrastałem

pośród osób żywo miłujących słowo pisane. Także moja praca zawodowa przez kilka lat ściśle wiązała się z szeroko pojętą literaturą, gdyż w pewnym okresie życia byłem bibliotekarzem.

Poezją zacząłem się parać już w okresie dojrzewania, ta pasja tworzenia trwa do dzisiaj.

Obecnie piszę prozą i wierszem. Obie formy dają mi satysfakcję. Cieszy mnie sama możność pisania, dlatego z wielką radością uczestniczę w comiesięcznych spotkaniach Chojnowskiego Klubu Literackiego.

Wakacje z Biblioteką: 9 - 13 lipca, 6 - 10 sierpnia 2018 *** Wystawa "W krainie kolorów": czerwiec - lipiec 2018

Programy, w których bierzemy udział:

Projekt „Od bajki do bajki” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki