Katalog on-line

Uwaga!  nowa strona www PTB - Koło w Legnicy: wwwkololegnickie.wix.com/ptblegnica- Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne - Koło w Chojnowie


W 1997 r. powstało we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, które zrzesza osoby interesujące się biblioterapią. Legnickie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego działa od 5 czerwca 1998 r. Powołane zostało przez grupę nauczycieli bibliotekarzy z dawnego województwa legnickiego. Skład Zarządu to:

- przewodnicząca - mgr Regina Więcław (Chojnów)

- sekretarz - mgr Ewa Dobryniecka (Lubin)

- skarbnik - mgr Alicja Waszczyk (Prochowice)

Powstanie tego Koła było odpowiedzią na rosnące zainteresowanie biblioterapią, najprościej mówiąc, terapią przez czytanie.

W momencie powstania Koło liczyło 30 członków. Ta grupa nauczycieli bibliotekarzy ukończyła kurs biblioterapii, odbyła warsztaty pod kierunkiem dr Ireny Boreckiej, autorki wielu wydawnictw zwartych i artykułów dotyczących biblioterapii, a także prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego do 2008 r.

Pokłosiem kursu jest wydawnictwo (ciągle aktualne):

Borecka Irena. Biblioterapia w szkole. Poradnik dla bibliotekarzy. Legnica: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1998.

Wraz z likwidacją województwa legnickiego Koło pozostało tylko z nazwy „legnickie". Tak funkcjonowało do stycznia 2007 r. Od tego roku siedzibą Koła jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie. Tu tworzy się Gabinet Biblioterapii. Prowadzącą jest Marzena Luty, kierownik Działu dla Dzieci i Mlodzieży MBP. W Gabinecie gromadzi się literaturę niezbędną do prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych: dzieła zwarte, artykuły z czasopism, kwartalnik „Biblioterapeuta" wydawany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, scenariusze zajęć, a także beletrystykę, która może być użyteczna w terapii poprzez czytanie.


Kontakt:

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne

Koło w Chojnowie


Siedziba: Miejska Biblioteka Publiczna

Pl. Zamkowy 2

59 – 225 Chojnów

tel.:  76 818 83 46

 

- Zmiany organizacyjne


19 marca 2011 r. podczas zebrania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu nastąpiły zasadnicze zmiany w organizacji Koła w Chojnowie; przyjęto deklarację o zrzeczeniu się przez p. Reginę Więcław funkcji przewodniczącego Chojnowsko - Lubińskiego Koła PTB.

Po wysłuchaniu opinii członków podjęto decyzję o utworzeniu dwóch Kół PTB – w Lubinie

i w Legnicy. W ten sposób powstało Lubińskie Koło PTB z przewodniczącą Teresą Misztal i Legnickie Koło PTB z przewodniczącą Ewą Bońdos.

Zebranie założycielskie z wyborem władz odbyło się 4 maja 2011 r. w Legnicy. Siedzibą Koła jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy. Liczy 21 członków z terenu Chojnowa, Legnicy, Lubina, Bolesławca i Prochowic.


Skład Zarządu:

Przewodnicząca Koła : mgr Ewa Bońdos – SP nr 10 w Legnicy

Sekretarz – mgr Janina Golsztajn – SP nr4 w Bolesławcu

Skarbnik – mgr Beata Szczepańska – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie


Adres siedziby Koła:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10

IM. ZOFII KOSSAK

59- 220 Legnica, ul. Jaworzyńska 47 tel./ fax 76 72 33 140

sp_10leg@interia.pl www.sp10.legnica.szkolnastrona.pl
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie pozostaje tworzony warsztat biblioterapeutyczny, który gromadzi:

  • literaturę biblioterapeutyczną,

  • książki, które leczą,

  • programy biblioterapeutyczne dla określonych grup potrzebujących wsparcia,

  • roczniki „Biblioterapeuty".

Opiekunem jest p. Marzena Luty.


R.W.


- Z protokołu zebrania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z dnia 19.03 2011 r :

Podjęta została uchwała, która nadała p. Reginie Więcław tytuł honorowego członka Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.Komputerowy Świat dla Każdego: "Bezpieczne zakupy w Internecie": 20 marca 2019, godz. 16.00 *** Wystawa Zbigniewa Dudka "LATA MIJAJĄ - KALENDARZE POZOSTAJĄ": luty - marzec 2019***Biblioteczna Akademia Malucha:"Przygoda małej pszczółki": 27 marca 2019, godz. 11.00 ***Światowy Dzień Czytania Tolkiena: 26 marca 2019, godz. 10:00

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki