Katalog on-line

„KaroLina i biały wąż", czyli finał bajkowego projektu


(szerokość: 190 / wysokość: 142)Na spotkaniu finałowym „Od bajki do bajki", które odbyło się 26 października w MOKSiR, podsumowaliśmy realizację naszego bajkowego programu.


W pierwszej części  zostało wystawione przedstawienie teatralne „KaroLina i biały wąż" - ostatnie projektowe przedsięwzięcie. Scenariusz powstał w oparciu o teksty napisane przez uczniów szkół podstawowych na warsztatach pisania bajek prowadzonych przez pisarkę Joannę M. Chmielewską. Bardzo miłym akcentem było to, że pani Joanna specjalnie przyjechała i uczestniczyła w finałowej uroczystości.


Spektakl, w którym wystąpił zespół teatralny „Czwórka" z SP 4 w Chojnowie, przygotowała Barbara Słotwińska - autorka scenariusza, scenografii i reżyser widowiska. Sztuka opowiada o tym, jak Pan Ciemność odebrał dzieciom ich wolę, energię, marzenia i radość. W jaki sposób KaroLina próbowała pomóc swoim koleżankom i kolegom, i czy jej się to udało? - na te pytania mogą odpowiedzieć widzowie, którzy nagrodzili młodych aktorów i ich opiekunkę wielkimi brawami.


W drugiej części spotkania zostali przedstawieni laureaci konkursu plastycznego na wykonanie ilustracji i konkursu pięknego czytania oraz uczestnicy warsztatów pisania bajek. Po gratulacjach i pamiątkowych zdjęciach publiczność obejrzała prezentację multimedialną z realizacji wszystkich projektowych działań: czytelniczych, literackich i artystycznych.


Na zakończenie podziękowaliśmy za współpracę:


- współorganizatorom projektu - dyrektorom i nauczycielom ze Żłobka Miejskiego, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - oraz innym zaangażowanym osobom: Joannie M.Chmielewskiej, Lucynie Setli-Bar, Siostrze Agnieszce Mędlewicz, Grażynie Babiarz, Iwonie Falucie-Borys, Mariuszowi Szklarzowi, Ewie Więcek, Beacie Miler-Kornickiej, Elżbiecie Rusieckiej, Barbarze Słotwińskiej, Elżbiecie Fałat, Klaudii Dominiak, Ewie Wołoszyn, Andrzejowi Urbanowi, Lucynie Spes, Jadwidze Matys, Stanisławowi Horodeckiemu, Arkadiuszowi Rybczyńskiemu


- szefom lokalnych i regionalnych mediów: Emilii Grześkowiak („Gazeta Chojnowska"), Stanisławowi Rokusowi (Portal informacyjny miasta i gminy Chojnów), Zbigniewowi Jakubowskiemu (Regionalny Portal Informacyjno-Publicystyczny e-legnickie.pl)


Złożyliśmy także podziękowania za pomoc finansową Teresie Niwińskiej - przewodniczącej Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Chojnowie i pomoc rzeczową Krystynie Czapskiej - radnej Rady Miejskiej Chojnowa.


My też otrzymaliśmy gratulacje i wiele życzliwych słów od uczestników spotkania.


Wkrótce na naszej stronie www oraz miejskich Chojnowa zamieścimy film z przedstawienia „KaroLina i biały wąż" oraz prezentację multimedialną z realizacji projektu.

                                                                                                                                                                   zobacz zdjęcia


(szerokość: 375 / wysokość: 281)

 

                                                                       (szerokość: 375 / wysokość: 281)


(szerokość: 375 / wysokość: 281)


                                                                          (szerokość: 375 / wysokość: 281)


(szerokość: 375 / wysokość: 281)


                                                                              (szerokość: 375 / wysokość: 281)


Projekt "Od bajki do bajki" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

(szerokość: 95 / wysokość: 95)


(szerokość: 95 / wysokość: 86)

Spotkanie z Rafałem Wyciszkiewiczem "Moje wyprawy rowerowe 2005-2018": 19 października, godz.18.00 *** Biblioteczna Akademia Malucha: "Dary Jesieni": 24 października, godz.11.00 *** Spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem: 25 października, godz.17.00 *** Wystawa fotograficzna Pawła Wróbla: wrzesień - październik 2018
Programy, w których bierzemy udział:

Projekt „Od bajki do bajki” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki